วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

5 มิถุนายน 2561

บันทึกกิจกกรมประจำวันนี้
 - คุมแถวนักเรียนประจำชั้นพร้อมปฏิบัติกิจกกรมหน้าเสาธงพร้อมกัน
- ส่งแผนล่วงหน้าสองเดือนไปยังหัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- คาบ 3-4 สอนนักเรียนชั้น ม.3/1 

- คาบ 6-7 สอนนักเรียนชั้น ม.2/1

- กรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ เพื่อทำบัตรนักเรียน

- เตรียมสอนวันถัดไป

4 มิถุนายน 2561

บีนทึกกิจกรรมประจำวัน

- คุมแถวนักเรียนประจำชั้น พร้อมปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงพร้อมกัน
- คาบ2คาบ3 สอนนักเรียนชั้น ม.3/2 พร้อมนำเกมส์ kahoot นำมาใช้ในการเรียนการสอน
- ทำแผนล่วงหน้า 2 เดือน 

1 มิถุนายน 2561

บันทึกกิจกรรมวันนี้
- เฝ้าเวร
-- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

- ช่วงเช้าเข้าสอนวิชากราฟิก ชั้น ม.6/2

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

31 พฤษภาคม 2561

สรุปกิจกรรมวันนี้
- เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
- ช่วงเช้าเข้าสอนชั้น ม. 4/7
- ช่วงบ่ายเข้าสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้น ม.1/4
 บรรยากาศนักเรียนกำลังเข้าแถวกลับบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

28 พฤษภาคม 2561

สรุปกิจกรรมวันนี้
-เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงพร้อมคุมนักเรียนประจำชั้น ม.1/6

เข้าสอนคาบแรกนักเรียนชั้น ม.3/2 โดยให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนในclassroom
และให้ส่งประวัตินักเรียน ช่วงบ่ายมีการประชุมครูประจำชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อชี้แจงการใช้ระบบกรอกข้อมูลนักเรียน16 พฤษภาคม 2561

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสุไหงโก-ลก

บรรยากาศตอนเช้าหน้าเสาธง


บรรยากาศนักเรียนประจำชั้น ม.1/6